Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

actie noodhulp corona

Wij kondigen vast de noodhulp­actie aan die volgende week officieel van start gaat.

In Afrika, Azië en Zuid-Amerika waar onze partner­kerken en -organi­saties actief zijn, is de corona-uitbraak een ramp. Daar hoef je niet te rekenen op miljar­de­n­in­jecties van de overheid en op sociale vangnetten, om over voldoende IC-bedden maar te zwijgen … Onze kerken komen samen met de GZB en Verre Naasten in actie. Ze doen dat vanuit hun gezamen­lijke noodhulpi­ni­ti­atief Kerkenhelpenkerken.nl. We roepen de kerken op om hiervoor een collecte te houden.

De diaconale noodhulp­actie wil aller­eerst voorzien in basis­be­hoeften, bijvoor­beeld in gezinnen die door lockdowns zonder geld en voedsel zitten. Allerlei lokale kerken delen al zakken rijst uit, of (voedsel)pakketten met bijvoor­beeld linzen, sojabonen, olie, zout en zeep. Andere partners richten zich op het bestrijden van het corona­virus, via onder­steuning en advies op het gebied van hygiëne en gezondheid. Ook zijn er kerken en organi­saties die het gemis aan goede medische zorg in hun regio enigszins proberen op te vangen. Ze proberen te voorzien in mondmaskers, handschoenen en zuurstof­flessen, zodat in gebieden zonder dokterspost of ziekenhuis - of waar klinieken het ontbreekt aan deze bescher­mende middelen- toch verzorging van corona-patiënten mogelijk is.

lokale hulp

We delen twee verhalen van onze partner in Nepal, een land dat in een totale lockdown leeft.

zorg voor buren
‘Gisteren hebben we 52 voedsel­pak­ketten klaar­ge­maakt voor de aller­armsten. In een dorp met 32 huishoudens konden we helaas slechts 16 pakketten uitdelen, maar de dorpe­lingen zeiden: ‘We zitten allemaal in dezelfde situatie. We zullen de ontvangen pakketten eerlijk delen.’ Het was bijzonder om de veran­derde houding te bemerken van de doorgaans zelfge­richte dorpe­lingen. Zij namen voor het eerst de zorg voor hun buren op zich!’

dikke glimlach
Elders ontmoetten we een dove vrouw (80) naar wie niemand omkeek. Ze had geen enkel levens­middel meer in haar keuken en ontving een voedsel­pakket. Dit toverde een dikke glimlach op haar gezicht.’

handen ineen

De gevolgen van de corona­crisis raken de meest kwetsbare mensen. Wij willen partner­kerken in noodge­bieden helpen, zodat zij lokaal hulp kunnen verlenen. We doen dit met steun in de rug van ‘#nietalleen, het Neder­landse initi­atief dat zich door deze actie verbreedt naar buiten­landse hulpverlening.

hoe collecteren?

Volgende week ontvangen de CGK diaco­nieën en kerkbladen meer infor­matie over onder andere pr-materialen. Daarin wordt uitgelegd hoe de actie vorm krijgt in deze tijd waarin gemeenten digitaal bij elkaar komen. De infor­matie is vanaf volgende week ook te vinden op de www.cgk.nl. We melden vast dat de collecte-opbrengsten kunnen worden overge­maakt naar bankre­kening NL52 INGB0000535300 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. ‘noodhulp corona’ of in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project – op het rekening­nummer van uw diaconie.

Laten we de handen ineen­slaan; voor Nederland én voor het buitenland!

 

___________________

bron: ds. Erjan van der Linde, diaconaat consulent

meer over 'kerken helpen kerken': Kerkenhelpenkerken.nl

contact: Diensten­bureau CGK via het e-mailadres in coronatijd: verbinding@cgk.nl.

Hulp nodig of hulp bieden? Check lande­lijke en lokale acties #nietalleen via www.cgk.nl/nietalleen

Print Friendly, PDF & Email