Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

adopteer een diaconaal project!

In Doorgeven van mei staat op pagina 22-23 het boeiende verhaal van James Moore die met zijn organi­satie hulp en troost biedt in Sierra Leone (Afrika); een land dat door een elf jaar durende, alles­ver­nie­ti­gende burger­oorlog en de daarop­vol­gende ebola-epidemie bij veel mensen diepe wonden sloeg. Daarbij neemt Diaconaat de verant­woor­de­lijkheid voor dit project, maar de gemeente van Nijmegen steunt het werk, heeft contacten met de mensen in Sierra Leone en bidt voor het team en de slacht­offers die geholpen worden; kortom adopteert het project. Iets voor uw gemeente?

we ondersteunen als Diaconaat

We zijn als diaconaat onderdeel van het Diensten­bureau in Veenendaal. We zijn er om de kerken te onder­steunen. Hoe? Door te infor­meren, toe te rusten en adviezen te geven over het waarom en hoe van diaconaat. Daarbij richten we ons tot alle gemeentes van ons kerkverband en houden ervan om verhalen te vertellen over onze projecten. Maar bij voorkeur laten we dat gemeente zelf ervaren en ook doen. Hoe?

inspirerend

Onze diepe wens is dat er een unieke band ontstaat tussen een project en een gemeente. Projecten worden veelal getrokken door mensen die de diepe nood hebben geproefd, soms aan den lijve onder­vonden en hebben ontdekt hoe het Evangelie bevrijdt en verandert. Iemand die een project voor kinderen in Afrika opzette zei: ‘Wanneer een land geteisterd wordt door honger, zijn het vaak de kinderen die sterven. Wanneer ergens een ziekte uitbreekt, zijn de eersten die bezwijken de kinderen, en wanneer er ergens een oorlog is, sterven er meer kinderen dan soldaten. Ik heb dat van dichtbij meege­maakt en ik wil kinderen die dit lot treft helpen en omringen met de liefde van Jezus Christus.’ Het is inspi­rerend om betrokken te zijn bij een mens met een roeping! Iemand die geloven en doen heel dicht bij elkaar houdt.

hoe gaat dat in zijn werk?

Diaconaat ‘heeft’ een aantal projecten. Een deel daarvan is geadop­teerd, zoals in het artikel in Doorgeven uitgelegd, een deel (nog) niet. Maar geregeld neemt diaconaat verant­woor­de­lijkheid voor nieuwe projecten. Dat is een natuurlijk moment voor een gemeente om een relatie met een project aan te gaan. Zo’n relatie kan gedragen worden door een diaconie, maar dat kan ook door een diaconale commissie in de gemeente. Vanuit diaconaat willen we daar alle onder­steuning geven die nodig is. Daarbij is sprake van een groei­model. De relatie kan zich steeds verder kan verdiepen, van formeel contact naar direct contacten, van gestuurde commu­ni­catie naar diverse en weder­zijdse uitingen. Een gemeente heeft bijvoor­beeld een kinder­project geadop­teerd, leerde de kinderen kennen en kinderen in de gemeente schrijven nu met kinderen uit het project en omgekeerd (vertaling is beschikbaar!). Je kunt daarbij zelfs denken aan het maken van een reis naar het project of het uitno­digen van een groep uit het project naar Nederland. Daarbij blijft Diaconaat de project-coördi­natie doen. Dat is óns werk. Maar graag gunnen we gemeen­te­leden om te zien hoe God werkt op allerlei plekken in de wereld.

nieuwe projecten

Afgelopen tijd hebben deputaten diaconaat een aantal nieuwe projecten aanvaard. Hierbij kort welke projecten het zijn, met een korte omschrijving (ze staan nog niet op onze website omdat ze ‘vers van de pers’ zijn.

  1. Nicaragua - Steun aan arme koffieboeren
  2. Nicaragua - Training kwetsbare vrouwen
  3. Oeganda - Stimu­leren zelfred­zaamheid weduwen, wezen en gehandicapten
  4. Zuid-Afrika - Opvang en begeleiding weeskinderen.

Deze projecten zijn erg geschikt om te adopteren. Graag vertellen we eens meer over een project en geven uitleg hoe een adoptie van een project in zijn werk gaat. Neem dan contact op met ds. Erjan van der Linde, 06-29363637. Het zou ook kunnen gaan om een project die al langer gesteund wordt. Mocht u of jij ‘iets’ met een project hebben, aarzel dan niet om dat kenbaar te maken.

Ds. Erjan van der Linde

Print Friendly, PDF & Email