Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

adopteer en bezoek een diaconaal project!

In het blad Doorgeven van november staat het verhaal van een jeugd­groep uit de gemeente van Lelystad. Zij gingen op diaconale werkva­kantie naar Zuid-Frankrijk. Ze ontmoetten daar leden van een kerk in Frankrijk. Van deze kerk onder­steunen we de theolo­gische opleiding, de Faculté Jean Calvin, zie www.cgk.nl/FRA086. Op deze wijze leert een groep jongeren ons project van dichtbij en van binnen uit kennen.

Diaconaat richt zich op alle gemeentes van ons kerkverband. We vertellen graag de verhalen vanuit de projecten. Bij voorkeur laten we de gemeente zelf een project ervaren. We brengen graag projecten en gemeenten met elkaar in contact.

inspirerend

We willen graag dat er een band ontstaat tussen een project en een gemeente. Projecten worden veelal getrokken door mensen die de diepe nood hebben geproefd, soms aan den lijve onder­vonden en hebben ontdekt hoe het Evangelie bevrijdt en verandert.

Iemand die een project bezocht voor voedsel­ze­kerheid in Afrika zei: ‘Dit werk helpt de mensen die in dit project zitten, maar ook mijzelf. De kloof tussen kerk en samen­leving is in Nederland veel te groot geworden. Mensen kijken soms vreemd op van de kerk. Bezig zijn met een project helpt me om te vertellen aan collega’s wat ik vanuit mijn geloof doe.’

hoe gaat dat in zijn werk?

Diaconaat onder­steunt een aantal projecten. Een deel daarvan is geadop­teerd (gemeentes nemen die voor hun rekening),  een deel (nog) niet. Maar geregeld neemt diaconaat verant­woor­de­lijkheid voor nieuwe projecten. Dat is een natuurlijk moment voor een gemeente om een relatie met een project aan te gaan. Zo’n relatie kan gedragen worden door een diaconie, maar dat kan ook door een diaconale commissie in de gemeente. Vanuit diaconaat willen we daar alle onder­steuning geven die nodig is. De relatie kan zich steeds verder verdiepen. Je kunt daarbij zelfs denken aan het maken van een reis naar het project (wat nu even niet zal kunnen vanwege Corona).

Serve en Travel 

Serve en Travel is de reisor­ga­ni­satie voor de projecten van diaconaat. De organi­satie wil graag door middel van groeps­reizen laten zien hoe God werkzaam is op allerlei plaatsen in de wereld en hoe we daar een steentje aan kunnen bijdragen. Reizen naar geadop­teerde projecten worden in samen­werking met diaconaat voorbereid. Een stel die meeging met zo’n reis zei:  ‘De mensen die we bezochten straalden zoveel liefde uit. Ze hebben niets en geven zoveel. God was heel dichtbij. De verhalen blijven door je hoofd spelen en hebben een plekje gekregen in mijn hart.’ En ‘Ik ben door deze diaconale reis dichter naar God toe gegroeid. Ook ben ik anders naar mensen gaan kijken en naar deze wereld. In Nederland hebben we alles. Deze mensen hebben niets. Het zet je aan het denken. Wat wil ik met mijn leven doen?’

Kijk voor een brief aan de kerken­raden en jeugd­ver­e­ni­gingen op www.serve-travel.nl/brief

Ds. Erjan van der Linde

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl