Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

adopteer en bezoek een diaconaal project

We willen graag groepen jongeren en ouderen laten zien hoe God werkzaam is op allerlei plaatsen in de wereld en hoe we daar een steentje aan kunnen bijdragen.

In ons magazine Doorgeven van september staat het boeiende verhaal van Gul Khan. Als evangelist/sociaal werker moest hij vertrekken uit zijn geboor­teland Pakistan. Hij kreeg asiel in ons land en vond met zijn gezin een plek in de gemeente van Mussel. Hier herpakte hij zichzelf en werd een verbin­dingsman met zijn land van herkomst. De 3 miljoen (!) chris­tenen daar hebben het moeilijk, worden gemar­gi­na­li­seerd, vergeten door de overheid en onder druk gezet door landge­noten. Vanuit Nederland kunnen we veel betekenen voor hen. Zie pagina 14 en 15 van het genoemde artikel in Doorgeven van september. Met het diaconaat onder­steunen we de hulp die plaat­se­lijke kerken geven en het eventueel opzetten van een project. Iets voor uw gemeente?

we ondersteunen als diaconaat

Diaconaat infor­meert over de mogelijk­heden, rust toe en geeft advies bij de verschil­lende stappen. We richten ons op alle gemeentes van ons kerkverband en houden ervan om verhalen te vertellen over de projecten. Maar bij voorkeur laten we dat de gemeente zelf ervaren en ook doen. Brengen we projecten en gemeenten met elkaar in contact en ‘piepen er zelf tussenuit’.

inspirerend

We willen graag dat er een unieke band ontstaat tussen een project en een gemeente. Projecten worden vaak getrokken door mensen die de diepe nood hebben geproefd, soms aan den lijve onder­vonden (zoals Gul Khan) en die hebben ontdekt hoe het Evangelie bevrijdt en verandert. Wij hoorden van iemand die een project in Afrika bezocht: ‘Dit werk helpt de mensen in dit project, maar ook mijzelf. De kloof tussen kerk en samen­leving is in Nederland veel te groot geworden. Mensen kijken soms vreemd op van de kerk. Bezig zijn met Afrika helpt me om te vertellen aan collega’s wat ik vanuit mijn geloof doe.’

hoe gaat dat in zijn werk?

Diaconaat ‘heeft’ een aantal projecten. Een deel daarvan is geadop­teerd, zoals we dat uitgelegd hebben in het artikel in Doorgeven, een deel (nog) niet. Maar geregeld neemt diaconaat verant­woor­de­lijkheid voor nieuwe projecten. Dat is een natuurlijk moment voor een gemeente om een relatie met zo’n project aan te gaan. Die relatie kan gedragen worden door een diaconie, maar ook door een diaconale commissie in de gemeente. Met ons team van diaconaat willen we alle onder­steuning geven die nodig is. De relatie kan zich steeds verder verdiepen. Je kunt daarbij zelfs denken aan het maken van een reis naar het project (wat nu even niet mogelijk is vanwege corona).

Serve en Travel

Serve en Travel is, kun je zeggen, het reisbureau van diaconaat (al maakt het formeel geen deel daarvan uit). We willen graag groepen jongeren en ouderen laten zien hoe God werkzaam is op allerlei plaatsen in de wereld en hoe we daar een steentje aan kunnen bijdragen. Reizen naar geadop­teerde projecten worden met diaconaat voorbereid. Een stel dat meeging met zo’n reis zei:  ‘De mensen die we bezochten straalden zoveel liefde uit. Ze hebben niets en geven zoveel. God was heel dichtbij. De verhalen blijven door je hoofd spelen. Je wil de mensen niet vergeten. Ze hebben een plekje gekregen in je hart.’ En haar vriend zei: ‘ik ben door deze diaconale reis dichter naar God toe gegroeid. Ook ben ik anders naar mensen gaan kijken en naar deze wereld. In Nederland hebben we alles. Deze mensen hebben niets. Het zet je aan het denken. Wat wil ik met mijn leven doen?

Kijk voor een brief aan de kerken­raden en JV’s op www.serve-travel.nl/brief

Print Friendly, PDF & Email