Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

advies: kom online samen

Het Diensten­bureau adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom alleen samen met de mensen die noodza­ke­lij­kerwijs aanwezig moeten zijn. Houd ander­halve meter afstand.

De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeen­komst maximaal 30 mensen zijn toege­staan als er onderling ander­halve meter afstand genomen kan worden. Toch raden wij aan om uitsluitend online vieringen te verzorgen, met alleen de mensen die hiervoor noodza­ke­lij­kerwijs aanwezig moeten zijn.

 

Begrafenissen en bruiloften

Alle bijeen­komsten worden verboden tot 1 juni, dus ook die met minder dan 100 mensen. Voor begra­fe­nissen en kerke­lijke bruiloften geldt dat er maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn.

 

Liturgische handdruk

Omdat het RIVM adviseert geen handen te schudden, kan de gebrui­ke­lijke litur­gische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart.

 

Kerkgebouw openstellen

Als een gemeente er voor kiest om het kerkgebouw open te stellen voor bijvoor­beeld gebed, volg dan wel de richt­lijnen van het RIVM.

 

Bezoekwerk

De meest recente maatre­gelen vanuit de overheid zijn als volgt:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activi­teiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuis­blijven. Mensen in cruciale beroepen, waaronder predi­kanten, zijn hiervan uitge­zonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

U kunt dus, als u rekening houdt met boven­staande, bij iemand op bezoek gaan. Toch is het goed voorstelbaar om voorlopige alle pastorale contacten telefo­nisch of via e-mail te onder­houden. Daar zal ieder begrip voor hebben.

 

Actuele informatie

In alle gevallen raden wij u aan de infor­matie van de Rijks­overheid en het RIVM te lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: www.ggd.nl.

 

 _______

Bron: Protes­tantse Kerk Nederland

meer infor­matie en contact

Diensten­bureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl