Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

afscheid deputaat ds. Adriaan van Langevelde

Dat is niets voor mij’ was de reactie van ds. van Lange­velde. Tijdens zijn studie in Apeldoorn werd hem gevraagd of hij belang­stelling heeft voor een functie in de zending. Hij raakt zeer betrokken bij het werk van zending. Afgelopen maand nam hij (opnieuw) afscheid als zendings­de­putaat. Uiteraard waren er bloemen voor hem. 

Na zijn eerste gemeente Boskoop diende ds. Van Lange­velde als zendings­pre­dikant in Venda. Hij was daar pastor voor het ziekenhuis Siloam. Naast dat werk zette hij zich in voor de vertaling van een kinder­bijbel. Ook was hij nauw betrokken bij de oprichting van chris­te­lijke scholen in het gebied. Na zijn terugkeer in Nederland diende hij tweemaal als zendings­de­putaat voor de PS van het Westen. 

In de eerste periode was ds. van Lange­velde  betrokken bij de totstand­koming van het blad Doorgeven (hij bedacht zelf de naam). In de tweede periode raakte hij vooral betrokken bij het onder­steu­ningswerk aan de kerken in Burundi.

Tijdens zijn afscheid zegt hij over zijn betrok­kenheid bij zending: ‘Nadat ik een periode in zendings­dienst geweest was, liet het missi­o­naire me niet meer los. Steeds meer ben ik het missi­o­naire gaan zien als een wezens­kenmerk van de kerk. Steeds meer is het voor mij persoonlijk ook een intrin­sieke motivatie geworden om als predikant mijn werk te doen. Zonder zending en evange­li­satie dreigen de kerk en het werk in de kerk veel van hun relevantie te verliezen’.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl