Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

afscheid nemen én samen verder bouwen

Per 1 juli is Rudolf Setz gestopt als beleidsmedewerker/diaconaal consulent binnenland. Zelf zegt hij hierover: ‘Het voelt raar om dit mooie werk achter me te laten. Ik heb de samen­werking met diakenen en betrok­kenen in het diaconale werk de afgelopen jaren als heel fijn ervaren.’ Tweeëneenhalf jaar heeft Rudolf u en ons gediend als diaconaal consulent. Zijn kennis en ervaring kon hij inzetten om de kerken voort te helpen in het diaconaat. 

geen afscheid van diaconaat

Zijn creati­viteit en mensge­richtheid maakte dat er velen onder ons met dankbaarheid terug­kijken op zijn werk. Het voelt vreemd en we vinden het jammer dat hij afscheid neemt. Het is dan gelukkig ook niet zo dat hij afscheid neemt van het diaconaat. Hij voegt toe: ‘We blijven wel verbonden hoor, diaconaat zit me in het bloed dus we bouwen samen verder vanuit een andere rol.’ 

tot bloei

Rudolf was en is voorzitter van de stichting Assen Bloeit, die sinds kort eigenaar is van het gebouw de Open Hof. Rudolf: ’Ik denk dan: wat is er mogelijk met een kerkgebouw dat door de week voor 80 - 90% van de tijd niet wordt gebruikt? Met Assen Bloeit willen we van de Open Hof een bruisend diaconaal centrum in de wijk maken. Door een methodiek te ontwik­kelen en activi­teiten op te zetten, waardoor kwetsbare mensen tot bloei komen en meer samenhang ontstaat in buurt, stad en regio.’ 

ondernemen tegen eenzaamheid

Onlangs maakte hij een korte film voor een aanvraag Onder­nemen tegen eenzaamheid bij het Oranje­fonds. Het geeft een beeld van de proble­matiek van eenzaamheid waarop hij zich wil richten.
Rudolf blijft voorganger van Assen Zoekt. Hij is daarnaast vanaf september in deeltijd beschikbaar om als zzp’er project­matig of interim aan de slag te gaan voor kerken, onderwijs, overheid of maatschap­pe­lijke organisaties.

verder bouwen

Deputaten diaconaat en medewerkers van (de afdeling diaconaat van) Diensten­bureau CGK zijn Rudolf dankbaar voor zijn inzet als diaconaal consulent en wensen hem Gods zegen toe in zijn nieuwe werk als ‘pionier’ - werk dat hem zo goed ligt.

Ook Rudolf dankt iedereen voor de samen­werking en moedigt ons allen aan om verder te bouwen aan het diaconaat!

Namens deputaten en medewerkers,

Ad Heystek, voorzitter

Print Friendly, PDF & Email