Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

afscheid van prof.dr. Bert Floor

Op 6 oktober overleed in Zuid-Afrika professor Bert Floor. Hij is 97 jaar oud geworden. Over zijn leeftijd zei hij zelf: ‘Ik leef al jaren in beseringstijd (blessu­retijd).’ Toen hij 50 jaar predikant was, gaf hij een interview aan het RD. Bijzonder was de openingszin: ‘Prof.dr. L. Floor is 77 jaar. Hij beseft dat het einde niet ver meer kan zijn.’ Hij kreeg er dus nog 20 jaar bij, en in die tijd zat hij niet stil. De jaren daarvoor trouwens ook niet.

Na twee gemeentes in Nederland gediend te hebben, werd prof. Floor in 1961 door de kerk van Hilversum uitge­zonden om zendingswerk te doen in Zuid-Afrika, onder de Venda. Na betrek­kelijk korte tijd werd hij gevraagd om docent te worden aan de opleiding voor zwarte predi­kanten van de GKSA in Hammans­kraal, en in 1977 benoemde het curatorium van de Theolo­gische School in Potchef­stroom hem tot hoogleraar Nieuwe Testament.

Al werkte hij maar betrek­kelijk kort als veldzen­deling, hij bleef wel zijn hele leven lang betrokken bij dat werk. Al was het alleen maar door de vriend­schap die in Venda groeide met Evert en Leida Helms en Koos en Regina van Rooy, die hij daar leerde kennen. Jarenlang trokken zij met elkaar op.

De betrok­kenheid bij zending bleek wel toen hij na zijn emeri­tering nog zeven jaar les gaf op de Bijbel­school in Mareetsane. En ook na die tijd bleef hij nog actief in de plaat­se­lijke kerk, en leidde hij een Bijbel­kring in het verzor­gingshuis waar hij samen met zijn vrouw ging wonen.

In december 2019 overleed zijn vrouw, Gep, en bijna een jaar later mocht hij volgen, zoals door de kinderen gezegd werd in de afscheids­dienst. In die dienst ging zijn vriend Koos van Rooy voor, die Bert typeerde als iemand ‘die geen grotere vreugde heeft gehad als om de schatten die hij in de Bijbel gevonden heeft met andere mensen te delen’.

De ‘Troos­diens’, zoals de afscheids­dienst genoemd wordt, is hier nog te volgen.

Print Friendly, PDF & Email