22 november 2023 - 10:00 - 22 november 2023 - 15:15
TUA, Wilhelminapark 4, Apeldoorn
Zet in de agenda

De TUA en het deputaatschap kerk en Israël beleggen een studiedag over de plaats van Israël in de prediking. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.
Deelname aan deze studiedag is gratis, maar wel graag een bericht naar ds. A.D. Fokkema als u/jij van plan bent te komen: a.d.fokkema@gmail.com

Deel dit artikel via