Op vrijdag 21 juni had de eerste zittingsdag van de generale synode plaats.

Ds. Den Butter opent de eerste zittingsdag van de GS 2024 met Bijbellezing en overdenking vanuit Openbaring 1.

Na onderzoek van de lastbrieven is de verkiezing van het moderamen. Na verschillende stemronden is de samenstelling van het moderamen als volgt:

Preses: ds. P.D.J. Buijs
Assessor: ds. A. van der Zwan
Scriba I: ds. J. Oosterbroek
Scriba II: ds. A.D. Fokkema

Later deze dag volgt nog een stemronde, want de synode is van mening dat een vijfde moderamenlid wenselijk is, gezien de grote werkdruk van het moderamen. Ds. Van Gent wordt verkozen tot tweede assessor.

Tijdens de avondsessie van deze eerste lange zittingsdag volgt nog een belangrijke bespreking met het oog op de impasse en grote spanningen binnen ons kerkverband.

De werkgroep voorbereiding convent heeft in haar rapport geadviseerd om een commissie in te stellen, met als hoofdopdracht een synodaal gesprek te organiseren over de fundamenten van ons kerk-zijn. Zo’n gesprek vraagt om grondige voorbereiding van de nog in te stellen commissie.

Een op te stellen rapport moet dusdanig tijdig klaar zijn, dat het besproken kan worden op een bezinningsdag, die bij voorkeur gehouden zal worden in oktober 2024, voorafgaand aan de eerste zittingsweek.

De conclusies van die bezinningsdag zullen dan in de eerste zittingsweek (november 2024) besproken moeten worden.

Ds. A.A.L. Aalderink

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u