Ons kerkverband is een gemeente rijker. Sinds zondagmiddag 24 maart is de gemeente van Haren officieel zelfstandig.

Twintig jaar geleden was De Hoeksteen een kleine gemeente binnen de NGK, die bijna ophield te bestaan. CGK Groningen bood een helpende hand en ging een samenwerking met de gemeente in Haren aan. De preekplaats in Haren moest blijven. Uit die samenwerking ontstond een bloeiende gemeente, die nu sterk genoeg is om op eigen benen te staan.

De CGK Haren werd geïnstitueerd door de ouderlingen en diakenen te bevestigen. De Hoeksteen is een samenwerkingsgemeente van CGK en NGK en in de dienst werd daarom ook de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Ds. Rik Bikker ging voor in een feestelijke dienst, waarin de dankbaarheid centraal stond. “Het is een voorrecht om deze tijd gemeente van Christus te zijn.”

dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Efeze 2:18-22

De institueringsdienst kunt u terugzien op kerkdienstgemist.nl.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u