Deputaten landelijk kerkelijk bureau (LKB) zoeken met ingang van de volgende synodeperiode (vanaf 2025) een

secretaris (m/v)

en een

penningmeester (m/v)

De beoogde kandidaten

  • hebben bestuurlijke ervaring en kunnen zich richten op de strategische en beleidsmatige vraagstukken van de organisatie;
  • zijn bij voorkeur hbo- of universitair geschoold;
  • hebben op jaarbasis ongeveer 36 uur beschikbaar voor deze taak;
  • zijn meelevend lid van de CGK en hebben kennis van de kerkelijke structuren;
  • worden ter benoeming voorgedragen aan de generale synode van 2024/2025.

Wij bieden

  • goede ondersteuning vanuit zowel het deputaatschap als het Dienstenbureau;
  • een passende onkostenvergoeding;
  • een positie in het moderamen van het deputaatschap.

Het deputaatschap heeft tot taak het beheren van het landelijk kerkelijk bureau (het Dienstenbureau). Op dit bureau worden door professionele medewerkers voor verschillende kerkelijke organen secretariële en administratieve werkzaamheden uitgevoerd. Ook verrichten medewerkers van de deputaatschappen diaconaat, evangelisatie en zending hun werkzaamheden vanuit dit bureau. Daarnaast is het Dienstenbureau de vraagbaak voor lokale kerken en leden.

Reageren

Stuur uw brief met cv uiterlijk 12 april 2024 naar het Dienstenbureau, t.a.v. de directeur dhr. L. Hubregtse Postbus 334, 3900 AH Veenendaal of via e-mail naar r.hubregtse@cgk.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. B. van Amerongen, tel. 06 52 49 64 46.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u