In de aanloop naar de generale synode 2024 van onze kerken vraagt de roepende kerk u om voorbede te doen.

Het is ons allen bekend dat de verschillen onder ons zijn toegenomen en ons kerkverband onder spanning zet. Dat bleek eens te meer op het laatstgehouden convent. Tevens werd uit de hoge opkomst geconcludeerd dat er grote betrokkenheid is op ons kerkverband. Daaraan ontleent de roepende kerk de vrijmoedigheid om u op te roepen om de komende generale synode in uw voorbede te gedenken.

Er is veel gebed nodig voor de afgevaardigden en het te verkiezen moderamen. Gebed om wijsheid van Boven. Gebed om eerbied en ontzag voor de heilige God. Gebed om geloof en geloofsgehoorzaamheid aan de Koning van de Kerk. Gebed om de leiding van de Heilige Geest en dagelijkse bekering.

Wij roepen u op om deze dingen niet alleen in de voorbede voorafgaande aan een synodeweek te gedenken, maar ook gedurende de loop van de synode wanneer de commissies aan het werk zijn.

Het behoeft geen nadere uitleg dat er grote verantwoordelijkheid op de komende synode rust. Laten we dan als gemeenten een muur van gebed vormen rondom deze synode, want onze God is een God van wonderen Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken.

Het is onze diepe wens en ons hartelijke gebed dat de komende generale synode dienstbaar zal zijn aan de eer van de Heere, tot opbouw en uitbreiding van Zijn Koninkrijk en bewaring van onze kerken.

Met hartelijke groet en zegenbede,

Namens de roepende kerk Rijnsburg,

ds. L.A. den Butter, preses                                                                                    A. Noort, scriba

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u