Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

alleenstaande kinderen op Lesbos

Hulpver­le­nende organi­saties luiden de noodklok over de situatie van vluch­te­lingen op eilanden zoals Lesbos. De situatie van 20.000 vluch­te­lingen in kamp Moria was al ernstig – 1 kraan voor 1.300 mensen en een open riool - maar is verslechterd door de uitbraak van het coronavirus.

kinderen

De verslech­terde situatie treft de meest kwets­baren waaronder 2.500 alleen­staande kinderen die in het kamp verblijven. De organi­saties roepen op tot solida­riteit nu ook andere landen bereid zijn om vluch­te­lingen op te vangen.
Beseffend dat er een enorm druk ligt op het kabinet heeft de Protes­tantse Kerk Nederland de regering gevraagd om 500 kinderen op te vangen en ruimte te scheppen voor burger­lijke gemeenten die bereid zijn om alleen­staande minder­jarige kinderen op te vangen.

naastenliefde

Diaconaal consulent Rudolf Setz over deze oproep: 'Er zijn diverse CGK gemeen­te­leden die geholpen hebben op Lesbos en mede daardoor het schrij­nende van deze situatie voelen. Daarom willen we als diaconaat  de situatie op de Griekse eilanden onder de aandacht brengen van de kerken en de oproep die de Protes­tantse Kerk Nederland doet onder­steunen. Het gaat om de toekomst van vluch­te­lingen, van wezen. Ook al kunnen we het probleem als Nederland niet oplossen, het bieden van een herberg voor een deel van deze mensen zou een belangrijk signaal zijn van naasten­liefde en solida­riteit. Plaat­selijk kunnen kerken hun college van burge­meester en wethouders verzoeken om bij te dragen aan de opvang van kinderen en hierbij diaconale onder­steuning aanbieden.'

_______

Bron: deputaten diaconaat CGK

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email