Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

apps in ontwikkeling

 

Nu we ons steeds meer voorbe­reiden op een andere organi­satie en inrichting van kerkdiensten, denken we veel na over de vraag: hoe? Dat nadenken doen we als kerken, lokaal en landelijk. Maar we weten ook van creatieve mensen, die hun (technische) kennis en ervaring gebruiken om praktische hulpmid­delen te maken, waar de kerk iets aan heeft.

Zo kwamen we bijvoor­beeld de app kerktijd.nl tegen, waarmee kerkdiensten gepland en gereser­veerd kunnen worden op basis van een uitno­di­gings­systeem. Ook de Scipio app biedt onder­steuning met een reser­ve­rings­module, evenals meevieren.nl. De Donkey Mobile app onder­steunt de gemeen­schaps­functie van de kerk, incl. een optie van online collecte en gezamen­lijke agenda's. En er zijn meer van derge­lijke initi­a­tieven. Eric van den Berg van ISI Media heeft een aantal opties getest en zijn ervaringen gedeeld op zijn website.

Kent u misschien nog meer apps of andere hulpmid­delen om kerken in coronatijd bij te staan? Laat het weten via verbinding@cgk.nl.

_______

Bron: Twitter, diaconaal steunpunt GKv/NGK

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl