Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Arie Maasland treedt terug

Wij citeren Arie Maasland, voorganger bij ICF Apeldoorn: 'We zijn niet van plan om weg te gaan bij ICF. We houden van ICF, ICF is onze geeste­lijke familie en we blijven ook na de zomer graag aan ICF verbonden. Maar dan wel in een andere rol.'

Zo begint de uitleg van Arie bij zijn voornemen om eind dit jaar terug te treden als voorganger van ICF Apeldoorn. Dit bericht is zondag 17 juni aan de CGK-zendings­ge­meente bekend­ge­maakt. Vanaf september legt hij al een aantal taken neer, om ruimte te hebben voor bezinning en herori­ën­tatie. Een afscheids­dienst staat gepland voor begin december.
In de komende maanden start de gemeente een zoektocht naar een geschikte opvolger.

In 2005 was Arie Maasland een van de stichters van ICF Apeldoorn. Sinds de zomer van 2008 functi­o­neert hij in de rol van gemeentestichter/voorganger. Van oorsprong was ICF Apeldoorn een inter­ker­kelijk initi­atief. In 2012 werd aansluiting gevonden bij de CGK. Sinds mei 2016 is ICF Apeldoorn een zendings­ge­meente in dit kerkverband; bij die gelegenheid werd Maasland bevestigd als evangelist.

Arie blijft samen met zijn vrouw Arda als lid aan ICF Apeldoorn verbonden. Wij wensen hen samen én de ICF Apeldoorn rust op deze beslissing en Gods zegen voor de toekomst, van hen persoonlijk en van de gemeente. Zoals Arie schrijft: 'ICF is niet van mensen, maar van God. Een voorganger / pastor is op z’n best een dienst­knecht. Dus laten we ook komende tijd niet aller­eerst naar mensen kijken, laten we samen naar God kijken. ICF is zijn akker.'

Overigens werkt sinds 1 april Samer Younan bij ICF Apeldoorn voor één dag per week. Samer komt uit Syrië. Hij is een ervaren evangelist, die in Amers­foort de Arabisch-Neder­landse gemeente Oase heeft gesticht.
Tegen­woordig werkt hij vanuit Evangelie en Moslims in verschil­lende steden, en een daarvan is dus Apeldoorn. Iedere woensdag is hij hier om, samen met Znoed van Veen, Arabisch­ta­ligen te bereiken. Woens­dag­avond 16 mei was er een eerste bijeen­komst in het Kruispunt, die ruim twintig personen trok. Er werden Arabische en Arabisch-Neder­landse liederen gezongen. Samer leidde een Bijbel­studie over Lukas 15, het verhaal van de verloren zoon. Inmiddels zijn er drie bijeen­komsten geweest. Het begin is bemoe­digend!

Print Friendly, PDF & Email