Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
oudere mevrouw in winterjas met energierekening voor de verwarming

armoede in Nederland?

In Nederland kennen we geen armoede. Dat hoor je nog wel eens beweren. Dat diaconale onder­steuning in eigen land en in onze eigen gemeente nodig is, is dan ook niet voor iedereen vanzelf­sprekend. Verge­leken met de nood in de wereld om ons heen, lijkt het misschien ook nog wel mee te vallen. Maar als we wat dieper inzoomen op de grote verschillen binnen onze Neder­landse samen­leving, dan kun je er eigenlijk niet omheen dat ook in eigen land sprake is van armoede. Er zijn in ieder geval grote inkomens­ver­schillen en steeds meer gezinnen die moeite moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Vrijwel iedereen merkt de gevolgen van de inflatie, die sinds 1976 niet meer zo hoog is geweest, en van de sterk gestegen energieprijzen.

Hulpvraag bij de diaconie

We krijgen van diaco­nieën signalen dat zij als gevolg van deze ontwik­ke­lingen inmiddels hulpvragen binnen­krijgen. Sommige diaco­nieën beant­woorden deze vragen, anderen vragen zich af of ze hieraan tegemoet moeten komen en welke afwegingen ze moeten maken.

Handreiking voor armoedebestrijding

Graag horen we van diaco­nieën of ze deze vragen krijgen en hoe ze er mee omgaan. Deze infor­matie kan ons helpen om een beter beeld te krijgen op armoede in onze eigen gemeenten en het kan ons helpen om een handreiking voor diaco­nieën te ontwik­kelen om armoe­de­be­strijding in de eigen gemeente ter hand te nemen.

Wilt je ervaringen vanuit je diaconie met ons delen? Neem contact op met diaconaal consulent René Hubregtse via r.hubregtse@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl