Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
conferentie Church and Mission

conferentie Church and Mission

Het Centre for Church and Mission in the West organi­seert een inter­na­ti­onale, acade­mische confe­rentie over heil, het Goede Leven en de motivatie, inhoud en vorm van chris­te­lijke praktijken binnen en buiten de kerk.

armoede in Nederland?

armoede in Nederland?

armoede in Nederland? In Nederland kennen we geen armoede. Dat hoor je nog wel eens beweren. Dat diaconale onder­steuning in eigen land en in onze eigen gemeente nodig is, is dan ook niet voor iedereen vanzelf­sprekend. Verge­leken met de nood in de wereld om ons...
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl