Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
liefde

liefde

We sluiten 2022 bijna af en leven toe naar het Kerst­feest. We herdenken de grote liefde van onze God en Vader door het zenden van zijn Zoon Jezus Christus. ‘Want zo lief had God deze wereld…’ Door de eeuwen heen heeft deze daad van liefde gelovigen geïnspi­reerd om ook te geven; niet alleen finan­cieel, maar ook tijd, aandacht, zorg en betrok­kenheid. Wij mogen dit als CGK-gemeenten doen met zoveel projecten in de wereld. Een overzicht vindt u in ons projectenmagazine.

een nieuwe start in Bant

een nieuwe start in Bant

Het evange­li­sa­tie­project Hart voor Bant is een officiële pioniersplek geworden. In een feeste­lijke gemeen­te­ver­ga­dering op 27 november werd een samen­wer­kings­over­een­komst getekend door het pioniersteam van Hart voor Bant, de zendende gemeente Urk Ichthus en deputaten evange­li­satie van de CGK. De kerkenraad is dankbaar: ‘Dit is een mijlpaal en een bemoe­diging voor het missi­o­naire werk in Bant.’