Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature kerkelijk werker Mussel

In de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerk ‘de Ark’ in Mussel, een gemeente van ruim 600 leden, is plaats voor een kerkelijk werker die onze predikant kan onder­steunen op het gebied van pastoraat, catechese en jeugdwerk. Er is ruimte voor 16 uur per week op basis van...

jeugd­werk­ad­viseur CGJO

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Jeugdwerk Organi­satie (CGJO) is een jeugd­werk­or­ga­ni­satie binnen de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. We streven ernaar dat er bloeiend jeugdwerk is in elke (CGK) kerk, met als doel dat jongeren Jezus leren kennen. De CGJO...

moeilijk bereikbaar

Op donderdag 11 juli wordt op het Diensten­bureau een nieuwe server geïnstal­leerd. We zijn die dag daarom slecht bereikbaar. Als alles naar wens gaat, kunt u ons op vrijdag­ochtend weer bellen en...

moderamen generale synode

Maakt u kennis met het moderamen van de generale synode van 2019! Van links naar rechts: ds. S.P. Roosendaal (2e scriba), ds. P.D.J. Buijs (assessor), ds. J.G. Schenau (praeses), ds. L.A. den Butter (1e scriba). De eerste zittingsweek van de generale synode...