Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

welkom op de kerkendag van 31 mei

Op DV 31 mei 2019 wordt de vierde lande­lijke kerkendag van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken gehouden. De eerdere edities van 2012, 2014 en 2017 werden door de bezoekers erg gewaar­deerd. De mix van ontmoeting, bezinning en samen zingen is voor veel mensen een...

noodhulp Zuidelijk Afrika

Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initi­atief van de GZB, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, is op verzoek van de lokale kerken in maart gestart met een noodhulp­actie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de bijbe­ho­rende...

lintjes­regen

Op vrijdag 26 april zijn zonder twijfel verschil­lende leden uit onze kerken verrast met een lintje. Ook al vermelden wij normaal gesproken geen namen­lijsten, we maken dit keer graag een uitzon­dering voor onze freelance collega, Wilma van Roekel, betrokken bij Serve...

een pioniersplek erbij!

Afgelopen zondag (19 mei) was er in de Singelkerk van Utrecht Centrum een bijzondere dienst, een mijlpaal in de gestage groei van het werk onder inter­na­ti­onale studenten in Utrecht en tegelijk ook een startpunt voor verdere groei. De Singelkerk is sinds een aantal...