Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
besluiten generale synode 2019-2022

besluiten generale synode 2019-2022

besluiten generale synode 2019-2022 Deze week verschijnt het beslui­ten­boekje van de generale synode 2019-2022. Vanuit het Diensten­bureau wordt het in de loop van deze en volgende week verzonden naar de kerken­raden, predi­kanten en andere belanghebbenden. De...
afsluitende vergaderdag synode

afsluitende vergaderdag synode

afsluitende vergaderdag synode Op dinsdag 8 juni hoopt de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken opnieuw online te vergaderen. De verga­dering wordt is te volgen via de livestream van de CGK. Voor de agenda en de te bespreken rapporten...
verantwoordelijk voor elkaar

verantwoordelijk voor elkaar

verantwoordelijk voor elkaar Nu het aantal besmet­tingen door corona oploopt, worden de maatre­gelen in veel sectoren weer aange­scherpt. In de perscon­fe­rentie werden geen maatre­gelen genoemd die het kerke­lijke leven in directe zin betreffen. We lezen dit...
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl