Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

homeschooler gezocht

Maand: november 2019 Lijkt het jou een uitdaging om: te wonen en werken in Centraal Azië? (vanaf sept. 2020); een nieuwe taal te leren; les te geven aan twee Neder­landse kinderen (groep 3 en groep 6); mee te draaien in een Engels team; getuige te mogen zijn van de...

collecterooster 2020

collecterooster 2020 Het collec­te­rooster voor 2020 is bekend. Het rooster kan worden gebruikt om de collecten voor de diverse kerke­lijke kassen in te plannen. U kunt ook aan de hand van dit rooster voorbede doen voor de werkzaam­heden van de verschil­lende...

Kerst in gebarentaal

Maand: november 2019 Met Kerst vieren we dat de Heere Jezus gekomen is naar deze aarde. Iedereen mag en moet dat zien. Daarom zendt vereniging Op weg met de ander op kerst­avond (24 december) een kerkdienst in gebarentaal uit via de site www.opwegmetdeander.nl. Ds....

vacature penningmeester

Maand: november 2019 deputaten landelijk kerkelijk bureau (LKB) zoeken met ingang van de volgende synode­pe­riode (vanaf maart 2020) een penning­meester (m/v) de beoogde kandidaat heeft kennis van finan­cieel beleid, van begroten tot verant­woorden; is bij voorkeur...

armoedeonderzoek 2019

Staats­se­cre­taris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkge­le­genheid nam op 8 november de resul­taten in ontvangst van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoe­de­be­strijding. Het rapport werd haar namens de kerken aange­boden door bisschop...