Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
ook voor jongeren versoepelingen

ook voor jongeren versoepelingen

ook voor jongeren versoepelingen De route­kaart voor de kerken wijst voor het kinder- en jeugdwerk buiten de erediensten om naar de richt­lijnen voor het onderwijs. Nu de middelbare scholen weer open zijn, vervalt voor activi­teiten onder jongeren de verplichting om...
generale synode vergadert 's avonds

generale synode vergadert 's avonds

generale synode vergadert 's avonds De generale synode van onze kerken vergadert op dinsdag 16 maart vanaf 19.30 uur opnieuw online. Hoofd­on­derwerp is een voorstel over de voortgang van de synode. Op de pagina met de synode­rap­porten vindt u het rapport waarover...
generale synode 08/06/2021

generale synode 08/06/2021

generale synode 08/06/2021 Op 8 juni kwam de generale synode opnieuw online bijeen. Een kort verslag van ds. Oosterbroek. Ds. J.G. Schenau opent de zitting door het lezen van Marcus 6: 30-34. De goede Herder zorgt voor Zijn kudde daarom kunnen de disci­pelen een...
generale synode 16/3/2021

generale synode 16/3/2021

generale synode 16/3/2021 Op dinsdag 16 maart kwam de generale synode online bijeen. Een kort verslag van ds. J. Oosterbroek: In een digitale avond­ver­ga­dering spreekt de synode over de vraag hoe we verder moeten met de rapporten die er nog liggen, te weten: vrouw...