Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

#nietalleen een prachtig platform

#nietalleen een prachtig platform Een belang­rijke schakel tussen vraag en aanbod. Gezamenlijk een vangnet creëren  om mensen die de gevolgen van de corona­crisis onder­vinden met raad en daad bij te staan. Dat was die insteek van het initi­atief #nietalleen....

uitstel derde week generale synode

uitstel derde week generale synode Gezien de recente ontwik­ke­lingen rondom het corona­virus acht het moderamen het raadzaam om de derde zittingsweek uit te stellen. Dat is in lijn met de brief die het moderamen gisteren de kerken in stuurde. We benadrukten in dit...