Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
ambtsdrager in missieland

ambtsdrager in missieland

ambtsdrager in missieland - bezinning en toerusting voor ambts­dragers en kerkelijk werkers - Deputaten evange­li­satie bieden in september en oktober 2021 een programma aan met bezinning en toerusting voor ambts­dragers en kerkelijk werkers. Het gehele nummer...
vacature pastoraal werker in Bunschoten

vacature pastoraal werker in Bunschoten

vacature pastoraal werker in Bunschoten Een functie van 24-32 uur per week. Door het naderende vertrek van de huidige pastoraal werker zoekt de kerkenraad geschikte kandi­daten voor met name het ouderen­pas­toraat, crisis­pas­toraat, jeugd­pas­toraat en...
diaconale bemoediging uit Rolde

diaconale bemoediging uit Rolde

diaconale bemoediging uit Rolde Nu er na de lockdown langza­merhand meer mogelijk is, kunnen kerken het mooie (diaconale) werk weer uitbreiden of beter vorm geven. In deze overgangsfase willen we als Diaconaat CGK opnieuw bemoe­digen. Ditmaal met een bijzonder...
migranten en de kerk: kansen en knelpunten

migranten en de kerk: kansen en knelpunten

migranten en de kerk: kansen en knelpunten - een inspi­re­rende online zomer­school voor predi­kanten en voorgangers - Toege­nomen migratie brengt voor de kerk spannende vragen mee: Waarom zou je contact leggen met mensen met een migra­tie­ach­ter­grond en hoe...