Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

een kerk die kán

Op zaterdag 15 juni presen­teert Rudolf Setz, voorganger van Assen Zoekt en diaconaal consulent van onze kerken het boek: 'Een kerk die kan'. De onder­titel is: ‘zoek de bloei van je buurt’. De boekpre­sen­tatie vindt plaats in de Verrij­ze­niskerk in Zwolle....

missi­onair kerk-zijn

‘Alleen wie voor de Joden schreeuwt, mag ook Grego­riaans zingen’. Ds. Niels den Hertog schreef een column voor de CGJO die we graag overnemen. De boodschap van de Bijbel gaat over heel ons leven en niet alleen over de zondag, dat begrijpen we allemaal. In de geboden...

welkom op de kerkendag van 31 mei

Op DV 31 mei 2019 wordt de vierde lande­lijke kerkendag van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken gehouden. De eerdere edities van 2012, 2014 en 2017 werden door de bezoekers erg gewaar­deerd. De mix van ontmoeting, bezinning en samen zingen is voor veel mensen een...

gesloten

Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei is het Diensten­bureau gesloten vanwege Hemel­vaartsdag en een aanslui­tende vrije dag voor de medewerkers. Op de overige dagen zijn wij u graag van...

5 tips voor kerken­raden

Jongeren betrekken bij de kerk: de CGJO heeft 5 tips voor kerken­raden! 1. zet jeugd op de agenda In veel gemeenten is er een aparte jeugdraad of een jeugdou­derling die verant­woor­delijk is voor het jeugdwerk in de kerk. Hierdoor gebeurt het vaak dat zorg voor de...