Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
generale synode 16/3/2021

generale synode 16/3/2021

generale synode 16/3/2021 Op dinsdag 16 maart kwam de generale synode online bijeen. Een kort verslag van ds. J. Oosterbroek: In een digitale avond­ver­ga­dering spreekt de synode over de vraag hoe we verder moeten met de rapporten die er nog liggen, te weten: vrouw...
vergaderdag synode

vergaderdag synode

vergaderdag synode Op donderdag 28 januari hoopt de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken opnieuw online te vergaderen. De verga­dering is vanaf 9.30 uur te volgen via de livestream van de CGK. De agenda wordt over enkele dagen op onze...
fieldlabs en kerkdiensten

fieldlabs en kerkdiensten

fieldlabs en kerkdiensten Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact Overheids­zaken) werkt aan de voorbe­reiding van een serie praktijk­proeven met kerkdiensten in kerkge­bouwen. Hierover vindt overleg plaats met de minis­teries van Justitie en Veiligheid en van...