Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

overstro­mingen Nepal

Nepal is in juli getroffen door zware overstro­mingen. Hevige moesson­regens veroor­zaakten landver­schui­vingen en modder­stromen waardoor 120 slacht­offers vielen en tiendui­zenden mensen dakloos raakten. Wegen, scholen, zieken­huizen en sanitaire voorzie­ningen...

vacature kerkelijk werker Zwolle

De gemeente van Zwolle zoekt een enthou­siaste en inspi­re­rende werker die het kringenwerk in de gemeente coördi­neert. Deze persoon werkt samen met de huidige werker kringen, Syta Bosma. 'Onze gemeente is opgebouwd uit kringen. Dit zijn geogra­fische en informele...

Geef ons de moed

Soms zinkt de moed je in de schoenen. Marjanne Hendriksen werkt in Zambia en schrijft daarover in de Doorgeven van mei. 'Een avonturier ben ik niet van nature. Elke keer is het toch maar weer de vertrouwde zendingspost achter­laten en afwachten bij wat voor gezin je...

ontred­dering Sulawesi

Sinds september wordt het Indone­sische eiland Sulawesi voort­durend getroffen door natuur­geweld. De ontred­dering is groot en de angst verlammend. De deputaat­schappen diaconaat en zending geven samen een vervolg aan de noodhulp­actie van dit najaar. Zij roepen op...

collec­te­rooster 2019

Het collec­te­rooster voor 2019 is bekend. Het bedrag voor deputaten OB&A is hierin aangepast. Het rooster kan worden gebruikt om de collecten voor de diverse kerke­lijke kassen in te plannen. U kunt ook aan de hand van dit rooster voorbede doen voor de...