Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

hoop, verwachting en gebed

In de aanloop naar de eerste zittingsweek van de CGK-synode kwamen op 4 oktober de afgevaar­digden in Veenendaal bijeen om elkaar te ontmoeten en van hart tot hart te spreken. In een aantal bijdragen brachten verschil­lende afgevaar­digden hun persoon­lijke gebed voor...

ontmoe­tingsdag ouders van dove kinderen

Zaterdag 02 november 2019 10:00 - 14:00 uur Welke plek heeft jouw dove / gehoor­be­perkte kind in de kerk? Zijn kerkdiensten te volgen, heeft hij/zij aansluiting bij leeftijd­ge­noten? En hoe gaat het op catechi­satie en club? Op zaterdag 2 november 2019 is er een...

summer university in Londen

Deputaten evange­li­satie, diaconaat en zending organi­seren samen met de TUA, de summer university 'Missie in een metropool'. De deelnemers gaan een week naar Londen en leren daar - ook praktisch - meer over inter­cul­tureel missi­onair werk. Graag nodigen wij alle...

toerus­tingsdag Meldpunt Misbruik

Het Meldpunt Misbruik in Kerke­lijke Relaties organi­seert op 2 november 2019 haar jaarlijkse Toerus­tingsdag voor vertrou­wens­per­sonen. Dit jaar is het thema: ‘De kerk een veilige plaats.' De basis voor deze dag vormt het Stappenplan Een veilige kerk. In zes...