Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
oudere mevrouw in winterjas met energierekening voor de verwarming

bedankt voor uw steun in 2021

Mensen in nood helpen, dat is diaconaat. Jezus deed het ons voor en gaf ons de opdracht om dat goede voorbeeld te volgen. Met uw giften en uw gebed hebben we in 2021 veel medemensen kunnen helpen. Dank voor uw betrokkenheid!

de landen waar diaconaat hulp gaf

Met de middelen die u gaf:

 •   hielpen we 5 kerke­lijke gemeenten met de herbouw van hun kerk (Mamasa, Indonesie)
 •   hielpen we 100 mensen met de herbouw van hun huis op Haiti (na de aardbeving)
 •   bouwden we op Haiti opnieuw een basis­school, storm­be­stendig en voorzien van een cistern voor het hele dorp
 •   kregen ruim 800 kinderen les en bijna 1000 kinderen dagopvang
 •   leerden 75 vrouwen zichzelf te voorzien in hun levensonderhoud
 •   kregen 180 mensen een (ingrij­pende) medische operatie en 100 mensen een medische training
 •   kregen 50.000 mensen WASH-hulp en hygiene-training (Tigray)
 •   ontvingen 6 slacht­offers van seksueel geweld gerechtigheid
 •   werden 25 alleen­staande moeders met hun babies opgevangen
 •   kregen 3 studenten een beurs en 40 jongeren een werk-gerela­teerde training
 •  gaven we vrouwen in Egypte (Quseia) borduur­ma­chines voor hun levensonderhoud..
 •  en nog veel meer: zie ons blad Doorgeven en onze website www.cgk.nl/diaconaat                       

Helpen in Jezus' naam!

Print Friendly, PDF & Email