Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

bemoediging tijdens evangelistenconferentie

Reizen is door Covid-19 niet meer vanzelf­sprekend. Dat geldt ook voor de onder­linge bemoe­di­gings­reizen die jaarlijks plaats­vonden naar de evange­lis­ten­con­fe­rentie van de onafhan­ke­lijke Baptisten in Rusland. Maar als verrassing kon ds. Van der Toorn toch naar Tula reizen en daar een boodschap van bemoe­diging uitspreken.

Elk jaar komen in de derde week van januari, voorgangers en evange­listen van de onafhan­ke­lijke Baptisten uit de voormalige Sovjetunie samen in Tula. De industriestad ligt ruim 180 kilometer ten Zuiden van Moskou. Van het uiterste Oosten in Vladi­wostok tot het Westen in de Oekraïne, van het uiterste Zuiden in Tadsji­kistan tot in het Noorden van Tajmyr komen ze bij elkaar.

Ze delen met elkaar wat de Here hun in het afgelopen jaar heeft gegeven. Hoeveel evange­li­sa­tie­reizen ze konden maken, hoeveel mensen er gedoopt werden, soms wordt zelfs heel gedetail­leerd aange­geven hoeveel traktaten er werden uitge­deeld. Maar er wordt niet alleen gesproken, er wordt ook muziek gemaakt: koormuziek, solozang, maar ook symfo­nische muziek. De evange­li­sa­tie­bij­een­komsten overal in het hele werkgebied worden altijd opgeluisterd door mooie zang en muziek – en ook dat laten ze dan in Tula aan elkaar horen.

Ds. Van der Toorn was er dit jaar bij om een groet over te brengen vanuit de CGK. Vanuit Zacharia 4:10: ‘Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerub­babel?’ bemoe­digde hij door erop te wijzen ‘dat elke daad, elk woord, elk gebaar, elk traktaat, elke preek, elk gebed, elke verga­dering, elk bericht, elke stap, elke taak in Gods Koninkrijk niet tever­geefs is. God verblijdt zich erover. Over ons werk voor Hem’.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl