Deputaten onderlinge bijstand en advies hebben nuttige informatie over veiligheid en beheer verzameld. Onderstaande documenten zijn deels opgesteld naar aanleiding van vragen uit de gemeenten. Klik op het document van uw keuze om het te downloaden.

Arbo en bhv

Kerken zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers in loondienst, vrijwilligers en bezoekers. Gemeenten hebben daarom te maken met de Arbowet en arbovoorschriften. Het is raadzaam en in veel gevallen zelfs verplicht om ook de hulpverlening goed te regelen door bedrijfshulpverlening (bhv) te organiseren en een goed calamiteitenplan op te stellen.

Beheer van gebouwen en financiën

De commissie van beheer beheert de financiën van de gemeenten en, als de gemeente een eigen gebouw heeft, voor de exploitatie en het onderhoud van het kerkgebouw. De commissie heeft voor die verantwoordelijkheden eigen taken en bevoegdheden en draagt tot op zekere hoogte bestuurdersaansprakelijkheid.