Wij belijden

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt.

De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Drie versies van de gereformeerde belijdenisgeschriften

De drie gereformeerde belijdenisgeschriften bestaan uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Ze worden ook de drie formulieren van enigheid genoemd.

Deze belijdenisgeschriften zijn hier in drie tekstversies opgenomen:

De klassieke versie

De klassieke tekstversie is vanaf het begin van de twintigste eeuw standaard in gebruik. De spelling is aangepast aan de spelling zoals toen gebruikelijk.

De klassieke versie van de belijdenisgeschriften werd vaak standaard in uitgaven van kerkbijbels opgenomen, waarbij de tekst kleine verschillen laat zien, afhankelijk van de uitgever. Voor de website is gekozen voor de tekstversie zoals gebruikt op de website en de publicaties van de Gereformeerde Bijbelstichting.

De versie van 1983

Deze versie is in 1983 vastgesteld door de interkerkelijke commissie van de CGK, de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland en de toenmalige Nederlands-Hervormde Kerk.

De editie Zwanepol

De editie Zwanepol is een versie die is uitgebracht door Protestantse Pers in 2009 en als standaardtekst wordt vermeld op de website van de Protestantse Kerk In Nederland.

De editie Zwanepol is ter beschikking gesteld door uitgeverij Royal Jongbloed