De kerkorde is het statuut en het reglement van de kerk. Zij regelt de rechten en plichten en onderlinge verhoudingen van personen en lichamen die zich, betaald of onbetaald, inzetten voor de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De bijlagen en artikelen van de kerkorde zijn het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van 2019-2022. Het deputaatschap kerkorde en kerkrecht heeft deze wijzigingen verwerkt. U kunt deze nieuwste versie 2022 gratis downloaden of een geprint exemplaar à 9,95 bestellen in de webwinkel.

De kerkorde is in gedrukte vorm uitgegeven in 2011. Het laatst gewijzigd en aangevuld door de generale synode Huizen/Nunspeet 2010.

Onder kerkorde en kerkrecht kunt u meer vinden over de kerkelijke appelprocedure.