Downloads

Hertaalde formulieren

Voor de hertaalde klassieke formulieren zoals in gebruik bij de Protestantse Kerk in Nederland verwijzen we naar de website van het Dienstboek.

Noot van Kok Boekencentrum bij deze verwijzing: In de officiële versie in het Dienstboek (en in de afzonderlijke uitgave) zijn de Bijbelcitaten afkomstig van de Statenvertaling in de editie van 1977, ook wel de ‘Tukkereditie’ genoemd (een uitgave van het NBG en van KokBoekencentrum). Daarna is de HSV verschenen en heeft Royal Jongbloed in haar versies de HSV gebruikt.