Ook binnen kerkelijke relaties komt grensoverschrijdend gedrag voor. Een veilige kerk is een kerk die onder andere preventieve maatregelen heeft genomen.

Om te werken aan een veilige kerk volgt u het stappenplan Een veilige kerk.  In dit stappenplan wordt gesproken over gedragscode en omgangsregels.