Het Samenwerkingsverband Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SSMKR)  – waarbij ons kerkverband  is aangesloten – heeft een model-gedragscode opgesteld voor alle kerkelijk werkers. Deze gedragscode is niet alleen bestemd voor professionele werkers in de kerk, maar ook voor hen die er als vrijwilliger werkzaam zijn.