Binnen de Europese Unie wordt de privacy van beschermd via de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kerkgenootschappen vallen onder deze privacywetgeving. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland willen bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van leden en bezoekers.