Een onderdeel van het stappenplan Een veilige kerk is het gebruik maken van de VOG: Verklaring Omtrent Gedrag. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dit kunt u vragen van medewerkers of vrijwilligers die werken met kwetsbare personen, zoals kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie.

Voorwaarden

Voor vrijwilligers die werken met kwetsbaren kan gratis een VOG worden aangevraagd. Aan de aanvraag van gratis VOG’s zijn vanuit de overheid een aantal voorwaarden verbonden. U komt als kerk in aanmerking voor gratis VOG’s wanneer:

 • u de VOG aanvraagt voor vrijwilligers;
 • uw vrijwilligers werken met kwetsbare mensen die op een bepaalde manier afhankelijk van hen zijn (klik hier om meer te lezen);
 • u een actief preventiebeleid heeft in uw kerk (dit maakt u wanneer u het stappenplan Een veilige kerk volgt);
 • uw vrijwilligers niet op een andere manier een VOG aanleveren in uw kerk (bijvoorbeeld omdat zij betaald werk doen);
 • u eHerkenning heeft of bereid bent om dit aan te vragen.

Aanvraag gratis VOG

 1. Vraag eHerkenning niveau 3 aan.
 2. Meld uw kerk aan als organisatie onder de Regeling Gratis VOG. Ga hiervoor naar aanvragen gratis VOG.
  Zorg dat u voor deze aanvraag bij de hand heeft:

  • eHerkenning;
  • KvK-nummer van uw kerk;
  • beschrijving van de werkzaamheden van de vrijwilliger(s);
   De aanvraag wordt behandeld door het CIBG. Deze keurt uw aanvraag goed of af. Na goedkeuring valt uw organisatie onder de Regeling Gratis VOG en kunt u de gratis VOG’s gaan klaarzetten voor uw vrijwilligers.
 3. Bepaal het screeningsprofiel. Dit is afhankelijk van de taak die de vrijwilliger krijgt. In de kerk zijn de meest voor de hand liggende profielen: Algemeen screeningsprofiel – gebied ‘personen’, ‘geld’ en ‘diensten’. Klik hier om meer te lezen over screeningsprofielen.
 4. Zet de VOG’s klaar, één per vrijwilliger. Klik hier voor de juiste link.
  Stappen in het aanvraagproces:

  • Aanvrager (persoon die namens de kerk eHerkenning heeft) logt in bij Justis;
  • Aanvrager vult de gegevens van de kerk in;
  • Aanvrager vult de gegevens van de vrijwilliger in. (voorletters, achternaam en e-mailadres)
  • Aanvrager vult het screeningsprofiel in;
  • Aanvrager vult het doel van de aanvraag in. Standaard is ingevuld: werkrelatie, vrijwilliger. Dit is voldoende;
  • Aanvrager rondt de aanvraag af.
  • Vrijwilliger bevestigt de aanvraag door inlog met DigiD;
  • Vrijwilliger ontvangt de VOG per post. Justus neemt binnen acht weken een beslissing, in de praktijk krijgt de vrijwilliger de VOG binnen twee tot vier weken;
  • Vrijwilliger overhandigt de VOG aan de verantwoordelijke binnen de kerk. Controleer de VOG op echtheid (lees hier hoe u de echtheid controleert).
 5. Na ontvangst van de VOG bespreekt u met de vrijwilliger nogmaals het preventiebeleid. Maak hierbij afspraken over de verantwoordelijkheden van de kerk en van de vrijwilliger.

Bovenstaande informatie is een onderdeel van wat op de website van Steunpunt KerkenWerk staat. Op deze site vindt u aanvullende informatie.