Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

bidden voor je buurman

(1 minuut per dag)

Hoe worden we een gemeen­schap waar we in woord en daad oog hebben voor de mensen om ons heen? Bewogen door het evangelie om onze buurt­ge­noten te zien als kostbare schep­selen van God. En verlangend dat de buurman of buurvrouw mag ontdekken wie Christus is.

gemeen­schap
Hoe worden we een (buurt)gemeenschap zoals in Hande­lingen 2? Waar de gemeen­schap­pe­lijke activi­teiten van de eerste chris­te­lijke gemeen­schap opvielen. Zelfs zo, dat het hele volk er veel waardering voor had en er elke dag meer mensen bijkwamen die door God gered waren.

luisteren
Voordat we nu in een brain­storm belanden over allerlei activi­teiten - die overigens erg mooi en dienstbaar kunnen zijn! - dagen we je uit om te beginnen met luisteren. Veel luisteren: naar buurt­ge­noten, naar elkaar, naar de kerk in al haar breedte. Maak een wandeling door de buurt en zie hoe de mensen om je heen leven. Waar komen ze hun bed voor uit? Welke talenten heeft je gemeente ontvangen? Maar eerst en bovenal: luisteren naar God!

bidden
We leven in een land waarin veel mensen schou­der­op­halend aan God voorbij gaan. Bid dat God vandaag, elke dag, in je buurt opduikt, iets van Zich laat zien, van Zich laat horen. Hij die in Christus meer dan ooit verworpen is geweest en tóch opstond en Zijn Geest uitstortte in een wereld, waarin niemand op Hem zat te wachten. Dan kan het zomaar gebeuren dat God zichzelf, net als in het evangelie, door alles heen openbaart aan onze buurt­ge­noten, zodat ze Zijn liefde en genade leren kennen.

verwachten
Als je nu elke dag eens 1 minuut zou zeggen: ‘God, help mij om echt te zijn wat U zoekt: een zegen, een zout, een licht. Voor de mensen om mij heen.’ Moet je zien, wat de Opgestane dan met ons en in deze wereld kan doen.

 

Petra de Jong-Heins en ds. Peter L.D. Visser
missi­onair consulenten

---

Dit artikel verscheen eerder in het lande­lijke blad Doorgeven (2020-4)

Print Friendly, PDF & Email