In de gemeente Rijnsburg is op vier woens­dag­avonden de Bijbel­cursus Ontmoe­tingen gehouden. De evange­li­sa­tie­com­missie publi­ceerde erover in het eigen kerkblad. Wij zijn benieuwd naar het vervolg!

 

De eerste avond was best spannend. Zouden de 12 mensen die zich opgegeven hebben wel echt komen? Hoe zou de sfeer zijn? Zou er ruimte om met elkaar met gebed te beginnen? Zou er een open gesprek komen? Zouden er gemeen­te­leden zijn die willen helpen met koken? Hebben we de inhoud voldoende voorbereid? Op alle punten heeft God ruimschoots voorzien en daar zijn we Hem erg dankbaar voor!

 

We hebben vier bijzondere avonden gehad, met gemiddeld tussen de 15 en 20 aanwe­zigen. Er waren zeven mensen van buiten onze gemeente. Een paar die zich pas sinds kort ‘christen’ noemen en graag meer wil leren over de Bijbel en een paar ‘zoekers’ die meege­komen zijn met gemeen­te­leden. Thema’s die op de vier avonden centraal stonden waren de 1) Bijbel 2) de schepping 3) de breuk met God en 4) Gods oplossing.

 

Elke avond begonnen we met een maaltijd, waarbij iedereen informeel kon ‘landen’ en we gewoon gezellig contact met elkaar hadden. Na de maaltijd begon het inhou­de­lijke deel, steeds voorbereid door twee leden van de evange­li­sa­tie­com­missie. Zij deelden kennis uit de cursusmap, lieten filmpjes zien en intro­du­ceerden gespreks­on­der­werpen. In open sfeer legden deelnemers hun vragen op tafel of deelden hun ervaringen hoe het is om christen te zijn. Juist van de mensen die zich nog maar kort christen noemen kwamen vaak rake inzichten over het leven met God. Ook omdat het verschil voor hen met het leven zonder God nog vers in het geheugen ligt. Het leeshuiswerk uit de Bijbel voor elke cursus­avond werd best trouw gedaan. Voor sommigen was dit de eerste keer dat ze uit de Bijbel lazen. Bijzonder als een jongere vertelt dat hij de eerste 10 bladzijden van zijn gloed­nieuwe jonge­ren­bijbel heeft gelezen, in de bus, want dat is zo lekker rustig… De groep is heel divers van samen­stelling, maar er is onderling respect en er wordt naar elkaar geluisterd. En het is ook goed als je de hele avond weinig inbrengt en vooral komt om te luisteren.

 

We krijgen ook vragen terug: hoe is het dan als je als christen op school alleen hoort over de evolu­tie­theorie, ga je dan niet twijfelen? En waar ga je dan heen met die twijfel? Hebben jullie geen moeite met die moordenaar aan het kruis die ‘zomaar’ naar de hemel mag? Een andere deelnemer geeft aan dat hij bij gelovige mensen zoals bij deze cursus 'familie­gevoel' ervaart en dat hij ziet dat zijn niet-chris­te­lijke vrienden nog 'in het donker zijn'. Hele pure en soms verras­sende uitspraken die jezelf ook weer aan het denken zetten.

 

Het is best een kunst om de avond beknopt te houden, we merken dat we snel te veel willen in ons enthou­siasme.

 

De laatste avond hebben we afgesloten met een hapje en een drankje. We merken bij de deelnemers enthou­siasme om door te gaan.  Aan de hand van de evalu­a­tie­for­mu­lieren bekijken we als commissie of en in welke vorm we deze cursus gaan voort­zetten.’