De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hebben een groepsbeschikking ontvangen. Vanaf 1 januari 2008 komen alle zelfstandige onderdelen, samenwerkingsverbanden en (andere) kerkelijke rechtspersonen van ons kerkverband ‘automatisch’ in aanmerking voor de fiscale faciliteiten van vrijstelling van schenkings- en successierecht, en voor aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting.

Alle plaatselijke kerken en de daaronder samenhangende organisaties als diaconie, zendingscommissie, evangelisatiecommissie, werkgroepen hulpverlening binnen- en buitenland, en de in het Jaarboek vermelde samenwerkingsverbanden die tot ons kerkgenootschap behoren, vallen dus onder de afgegeven groepsbeschikking.

Wij adviseren om bij de tenaamstelling van bankrekeningen e.d. de naam van de kerk te gebruiken, bijvoorbeeld ‘Commissie Roemenië van de CGK te Heuvelheide’.

Voor meer informatie over de ANBI-regeling of andere financiële zaken, kunt u contact opnemen met het Dienstenbureau.

ANBI-lijst kerken

Hier vindt u de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaatselijke kerken.
ANBI plaatselijke kerken

ANBI-lijst classes en ps

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de classes en de particuliere synodes.
ANBI classes en ps

ANBI-lijst overige

Klik hier voor de ANBI-gegevens van bijvoorbeeld deputaatschappen en bonden.
ANBI-lijst overige