De CGK heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking gekregen. Deze is van toepassing op alle rechtspersonen die tot de kerk behoren (zoals de plaatselijke gemeenten en classicale vergaderingen). De voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen, staan op de website van de belastingdienst.

Alleen de instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de ANBI-regeling, kunnen in de groepsbeschikking worden opgenomen. Het kan zijn dat één instelling binnen de groep op een bepaald moment niet meer voldoet aan de voorwaarden. Dat heeft geen gevolgen voor de overige instellingen binnen de groep. Alleen de instelling die niet meer aan de voorwaarden voldoet, verliest haar ANBI-status.

Publicatieplicht

Elk kerkelijk onderdeel dat gebruik wil maken van de ANBI-status is met verplicht om op digitale manier (dus: online) transparant te zijn over: bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Het kerkelijk onderdeel kan deze gegevens op een eigen website publiceren, maar daarnaast is het ook belangrijk deze gegevens te publiceren op de landelijke CGK-website, omdat deze website (cgk.nl/anbi-lijst) voor de fiscus de formele referentie is.

ANBI-lijst kerken

Hier vindt u de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaatselijke kerken.
ANBI plaatselijke kerken

ANBI-lijst classes en ps

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de classes en de particuliere synodes.
ANBI classes en ps

ANBI-lijst overige

Klik hier voor de ANBI-gegevens van bijvoorbeeld deputaatschappen en bonden.
ANBI-lijst overige