Over de voorwaarden waaronder iemand een gift kan opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting bestaan misverstanden. Het is bijvoorbeeld niet voldoende als u een zogenaamde vrijwilligersverklaring hebt.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben een groepsbeschikking ANBI. Onder deze beschikking vallen alle onderdelen van de Christelijke Gereformeerde Kerken op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de plaatselijke kerken.

Daarom heeft de Belastingdienst een brief aan het Dienstenbureau gezonden, met het verzoek dit bekend te maken aan alle instellingen die onder de groepsbeschikking vallen.

In deze brief wordt nader toegelicht wanneer een vrijwilliger in aanmerking kan komen voor giftenaftrek:

  • als de vrijwilliger afziet van een vergoeding voor zijn inzet;
  • als de vrijwilliger kosten maakt en daarvoor geen vergoeding krijgt of daarvan afziet.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de belastingtelefoon (0800-0543) of tot het Dienstenbureau (telefoon: 0318-582355).

Neem contact op met uw lokale gemeente/kerk om na te gaan of deze een regeling heeft getroffen voor een vrijwilligersvergoeding die voldoet aan de eisen van de belastingdienst.

ANBI-lijst kerken

Hier vindt u de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaatselijke kerken.
ANBI plaatselijke kerken

ANBI-lijst classes en ps

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de classes en de particuliere synodes.
ANBI classes en ps

ANBI-lijst overige

Klik hier voor de ANBI-gegevens van bijvoorbeeld deputaatschappen en bonden.
ANBI-lijst overige