1. Het Dienstenbureau heeft alle tot de CGK behorende kerkrechtelijke rechtspersonen via het CIO doorgegeven aan de Belastingdienst.
  2. Wij zorgen ervoor dat deze rechtspersonen vindbaar zijn op cgk.nl/anbi.
  3. Wij verzorgen ook de (adres)wijzigingen naar de Belastingdienst. Dat geldt ook voor mutaties van rechtspersonen (bijv. samengaan, stichting of opheffing van gemeenten).
  4. Wij spannen ons in om erop toe te zien dat alle zelfstandige onderdelen (plaatselijke kerken) blijven voldoen aan de wettelijke criteria die gelden voor alle ANBI-instellingen.

ANBI-lijst kerken

Hier vindt u de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaatselijke kerken.
ANBI plaatselijke kerken

ANBI-lijst classes en ps

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de classes en de particuliere synodes.
ANBI classes en ps

ANBI-lijst overige

Klik hier voor de ANBI-gegevens van bijvoorbeeld deputaatschappen en bonden.
ANBI-lijst overige