Wie een gift geeft aan een ANBI-instelling, mag het bedrag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling (kerken of goede doelen) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor leden van een kerk is de giftenaftrek een extra stimulans om te geven. Als een rechtspersoon die tot de CGK behoort niet aan de ANBI-regels voldoet, kan de ANBI-status vervallen. Dit zal dan een daling van kerkelijke inkomsten tot gevolg hebben.

ANBI-lijst kerken

Hier vindt u de totale lijst van de ANBI-gegevens van de plaatselijke kerken.
ANBI plaatselijke kerken

ANBI-lijst classes en ps

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de classes en de particuliere synodes.
ANBI classes en ps

ANBI-lijst overige

Klik hier voor de ANBI-gegevens van bijvoorbeeld deputaatschappen en bonden.
ANBI-lijst overige