Bijlage 2.1 (art. 48 K.O. lid 1)

Rechtspositieregeling van niet-ambtelijke medewerkers van deputaatschappen als bedoeld in artikel 84 K.O. Deze regeling kan tevens dienen als richtlijn voor medewerkers in dienst van een plaatselijke christelijke gereformeerde kerk.

Download hier:

Predikantstraktementen

Ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.) vindt u hieronder het advies inzake de minimumpredikantstraktementen en overige emolumenten voor predikanten.

Download hier

Tegemoetkoming premie ziektekosten

Voor informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de pagina’s van de Belastingdienst.

De informatie op deze pagina valt onder de verantwoordelijkheid van deputaten financiële zaken.