Commissies

commissie heroriëntatie kerkverband

Commissie heroriëntatie kerkverband

Lees meer
Commissie kerk-zijn

Commissie kerk-zijn

Lees meer
Commissie landelijke kerkendag

Commissie landelijke kerkendag

Lees meer
commissie offervaardigheid

Commissie offervaardigheid

Lees meer
commissie seksueel misbruik

Commissie seksueel misbruik

Lees meer

Steunpunt plaatselijke kerken

Lees meer
commissie huwelijk en echtscheiding

Studiecommissie huwelijk en echtscheiding

Lees meer

Taakgroep herindeling classes

Lees meer
commissie homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Taakgroep homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Lees meer
vertrouwenscommissie predikanten

Vertrouwenscommissie predikanten

Lees meer

Regiegroep crisis

Lees meer