Rapport kerk-zijn

De synode heeft de taakgroep Samen kerk zijn opgedragen het rapport van de commissie kerk-zijn beschikbaar te stellen aan de kerken. Het volledige rapport inclusief de samenvatting vindt u hieronder.

 

Samenroeper