Veilige kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact op met Veiligekerk.nl (www.veiligekerk.nl) of met het Meldpunt Seksueel Misbruik (www.meldpuntmisbruik.nl), ook als je liever anoniem blijft.

 

Commissie seksueel misbruik

De commissie seksueel misbruik is aangesteld door de synode en heeft als missie: De veiligheid in de kerken te bevorderen.

De CSM participeert in het samenwerkingsverband Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties, waar het Meldpunt Seksueel Misbruik en het bestuur daarvan onderdeel zijn.

De werkzaamheden van de commissie betreffen:

  • Het faciliteren van de medewerkers en het bestuur van het Meldpunt Misbruik.
  • Het bewaken van de kwaliteit en het functioneren van het Meldpunt.
  • Het zorgen voor afhandeling van klachten inzake seksueel misbruik volgens de vastgestelde regelingen.
  • Ervoor te zorgen dat er gemeentebegeleiders zijn kerkenraden en gemeenten adviseren in een situatie van misbruik.
  • Invulling te geven aan het activiteiten van het SSMKR, passend binnen de kerkorde en het vastgestelde budget.
  • Beleid te ontwikkelen voor de veiligheid in de kerken in afstemming met het SSMKR, vooral inzake preventie en slachtoffer- en daderbeleid.

Voor verdere informatie: www.meldpuntmisbruik.nl

Secretaris