Kerkendag: 9 november 2024 in Bunschoten

Deze Kerkendag zal in het teken staan van verootmoediging en ontmoeting. Het programma is een mooie afwisseling van samen zingen, bidden en luisteren naar Gods Woord. Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidsensemble. Ook na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Op DV zaterdagavond 9 november verwelkomen wij u graag in het kerkgebouw van Bunschoten-Spakenburg. De avond begint om 19.30 uur. Vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar.

De Kerkendag stond oorspronkelijk gepland op 10 mei. Om organisatorische redenen kon de dag op die datum helaas niet doorgaan. De commissie is daarna op zoek gegaan naar een ander moment om de dag te laten plaatsvinden. Wij hopen elkaar te ontmoeten op 9 november.

Commissie Kerkendag

De organisatie van de Kerkendag is in handen van de Commissie Kerkendag. De taak van de commissie landelijke kerkendag is het tweejaarlijks organiseren van een landelijke kerkendag, waarvan een samenbindende werking uitgaat en waarop door de jaren heen alle deputaatschappen zich kunnen presenteren.

Ds. William Middelkoop

Harderwijk

voorzitter

Ds. Dennis van der Wal

Aalten

secretaris

Kees van der Elst

Tholen

Arie de Hoog

Nijkerk

Ds. Ton van der Wekken

Dokkum

Miriam Brunt

Putten

PR

Actueel