De commissie offervaardigheid is door de generale synode ingesteld om gemeenten te ondersteunen bij het stimuleren van de offervaardigheid van hun leden. De commissie heeft hiervoor in het voorjaar van 2017 aan gemeenten gevraagd aan te geven hoe zij momenteel de offervaardigheid van gemeenteleden aanmoedigen en welke vragen er over dit onderwerp bestaan.

Op deze website delen wij de documenten die we ontvingen van diverse gemeenten. Daarnaast zorgen wij voor aanvullingen om de plaatselijke gemeente een handreiking te geven om de (financiële) betrokkenheid van hun leden te vergroten.

Hieronder kunt u documenten inzien, onderverdeeld in zes categorieën.

Heeft u een vraag aan de commissie of mist u een document? Wij zien uw reactie graag tegemoet via offervaardigheid@cgk.nl.

Samenroeper

Downloads

Preekschetsen met handreikingen om ‘offervaardigheid’ niet als een louter zakelijke, maar als een geestelijke instelling te zien.

Voorbeelden van folders die penningmeesters hebben gemaakt voor gemeenteleden om een toelichting te geven op de financiële stand van zaken.

Hier vindt u materiaal om in de gemeente door te praten over het belang van offervaardigheid.

Presentaties van penningmeesters waarin de financiële stand van zaken van de kerkelijke gemeente wordt toegelicht voor gemeenteleden.