De taken van de taakgroep homoseksualiteit en homoseksuele relaties zijn:

  • een brochure maken met een samenvatting van de hoofdpunten van de revisieverzoeken van de generale synode 2016 en van de reactie van het commissierapport daarop als een aanvulling op het gepubliceerde studierapport uit 2013 (zie hieronder);
  • spreken met kerkenraden die een revisieverzoek indienden en mogelijk andere, met als doel het commissierapport nader toe te lichten, te luisteren naar moeite, zorg en gewetensnood, ten einde te komen tot een gedeelde overtuiging in het dragen en uitdragen van de kerkelijke uitspraak van 2013;
  • een gespreksnotitie bij de synoderapporten van 2013 en 2016 opstellen om het classicale gesprek over homoseksualiteit te entameren en de classes desgewenst bijstaan bij dat gesprek;
  • het gesprek zoeken met verwante kerken in samenwerking met deputaten eenheid, met als doel een inhoudelijke reactie te ontvangen op rapporten en uitspraak van 2013 en meer gezamenlijkheid te vinden in de bezinning op homoseksualiteit.

Secretaris

Webshop artikelen

Homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Bekijk

Homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Samenvatting

Bekijk

Homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Beknopte toelichting

Bekijk