De vertrouwenscommissie predikanten draagt zorg voor:

  • het geven van pastorale bijstand en advies aan predikanten en/of kerkenraden op hun verzoek of op verzoek van kerkvisitatoren/classes in situaties waar onderlinge verhoudingen moeilijk zijn geworden, waarbij twee ervaren predikanten en een andere broeder met ruime ambtelijke ervaring het ‘veldwerk’ doen, terwijl zij worden bijgestaan door drie adviseurs met deskundigheid op het gebied van conflictbeheersing en/of psychosociale problematiek;
  • het werken in volstrekte vertrouwelijkheid; de vertrouwenscommissie is uitsluitend verantwoording schuldig aan de generale synode, waarbij – indien nodig – vertrouwelijke informatie uitsluitend wordt gegeven aan het moderamen van de synode;
  • het uitvoeren van specifieke opdrachten van de generale synode, om te bevorderen dat predikanten en kerkenraden minder met elkaar in moeite komen.

Secretaris