Namens de kerken onderhouden deputaten buitenlandse kerken de correspondentie met verwante kerken van gereformeerde belijdenis in het buitenland. Deze contacten dienen om elkaar te bemoedigen, te ondersteunen en te stimuleren om in de wereld van vandaag dienstbaar te zijn met het evangelie en om als kerken samen de komst van de Koning der Kerk te verwachten.

Secretaris