De Reformed Churches in Botswana zijn in 1994 tot stand gekomen door de samensmelting van de kerken die voortgekomen zijn uit het zendingswerk van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (D’kar) en van de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika, de zwarte tak van de NGK-familie (New Xanagas en Ghanzi).

Momenteel zijn er drie gemeenten, met acht zendingsposten en elf preekplaatsen. Het aantal belijdende leden is ongeveer 350. Er zijn zeven zendelingen en predikanten werkzaam voor de Gereformeerde Kerken in Bostwana, waarvan een uitgezonden is door de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

Sinds 1998 verzorgt de ‘RCB Discipelschool’ het kadervormingswerk en sinds 2004 is er ook een meer formele theologische opleiding: het Ghanzi Bijbel College. Het jeugdwerk valt grotendeels onder de ‘Levensschool’.

De verschillende kerken zijn ook actief in het ontwikkelingswerk (Kuru Development Trust), het pre-school onderwijs (Bokamoso) en hiv/aidsvoorlichting en preventie (True Love Waits en Ghanzi Christian Aids Committee).

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.